Od 1. do 3. prosinca 2016. godine u Vukovaru održan je Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom Prehrana i hidracija u palijativnoj skrbi bolesnika.

Na simpoziju su sudjelovale Marija Benčić, socijalna radnica, Vlatka Polanščak, medicinska sestra, Mihaela Plavšić, radni terapeut i Karmen Tuđa, njegovateljica.