VII. Konferencija socijalnih radnika održala se u Opatiji, od 12. do 14. listopada 2016. Godine u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika.