Prevalencija malnutricije i sarkopenije u Domovima za starije RH 

U ponedjeljak , 26.09.2016. godine održana je Prezentacija rezultata istraživanja prevalencija malnutricije i sarkopenije .

Predavači stručnog skupa : prof.dr.sc. Marinko Marušić
                                              bacc.med.techn. Marijana Lukšić Puljak

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora kao dio logitudinalnog praćenja nutritivnih problema u gerijatrijskoj populaciji provodi projekt čiji je glavni cilj utvrditi kolika je proširenost smanjene mišićne mase i pothhranjenosti u populaciji osoba starijih od 65 godina koja živi u Domovima za starije u Republici Hrvatskoj. Dom Sveti Josip jedan je od deset domova koji su sudjelovali u ispitivanju.