U ponedjeljak, 7.12.2015. i utorak, 8.12.2015., u Zagrebu će se održati Prva edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti.

U utorak, 8.12.2015., ravnateljica Ljiljana Vrbić i socijalna radnica Ana Čizmin, aktivno će sudjelovati s predavanjem: "Tko sam? Gdje sam? Ali, znam, osjećam se sigurno. Boravak u skrbi za oboljele od Alzheimerove bolesti".