U srijedu, 04.11.2015., s početkom u 13.00 sati održana je edukacija za stručne djelatnike "Pristup bolesniku koji boluje od neizlječive bolesti", pod vodstvom Olivere Tomas, dipl.socijalna radnica -  Franjevački svjetovni red, u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu.

Edukacija će biti bodovana od strane HKSR-a i HKMS-a.