Pružamo uslugu stalnog smještaja za 355 korisnika, u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Sve su sobe opremljene odgovarajućim namještajem, opremom, imaju vlastitu kupaonicu te balkon.

U okviru stalnog smještaja pružamo sljedeće usluge:

• Stanovanje

• Prehrana

• Briga o zdravlju i njega

• Stručni socijalni rad i psihosocijalna rehabilitacija

• Održavanje i higijena prostora i rublja

• Radne aktivnosti i slobodno vrijeme

Za ostvarivanje prava na smještaj potrebno je predati zahtjev za smještaj i dokumentaciju koja je propisana zakonskim aktima. Pravo na smještaj ostvaruje se I donošenjem rješenja o smještaju nadležnog centra za socijalnu skrb. O smještaju i prijemu u Dom odlučuje Komisija  za prijem i otpust korisnika, temeljem upućenog zahtjeva, odnosno priznatog prava na stalni smještaj po rješenju nadležnog centra.

Obrazac zahtjeva za smještaj, liječničke potvrde za prijem u Dom i popis potrebne dokumentacije dostupni su na web stranici i na recepciji Doma.