Ponedjeljak, 02.10.2017. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba organizira se u Domu Sveti Josip prigodni program Dođi u moj Caffe (literarna, glazbena i plesna skupina). S početkom u 11 sati. Trajanje dva sata. Sudionici: korisnici Doma i GC-a.