23.11.2015. Počinje istraživanje:  Tjelesna aktivnost kao važan čimbenik poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života starijih ljudi sa dijabetesom tipa 2.

Istraživanje provodi Ivana Crnković, studentica magistarskog studija zdravstvenih nauka, europskog sveučilišta Alma mater Europaea u Mariboru.   Istraživanje će obuhvatiti 40 korisnika koji imaju dijabetes tipa 2 i isto toliko korisnika kao kontrolna skupina.