U četvrtak, 14. prosinca 2017. godine djeca iz DV Šumska jagoda pripremili su božićnu priredbu za korisnike Podružnice. Nastupao je pjevački zbor i folklorna skupina.

   

.