Dnevni centar
osnovan je 2010. godine s ciljem uključivanja starijih osoba kojima je potrebna tuđa pomoć i njega u organiziranu skrb koju centar pruža. 

Korisnici cijelo dnevnog boravka su starije pokretne i teže pokretne osobe koje u svom stanu ne mogu namiriti osnovne životne potrebe te im je potrebna pomoć drugih osoba. Osnovni uvjet za korištenje usluga cijelo dnevnog boravka je smanjena psihofizička sposobnost, neprimjerene obiteljske i stambene prilike, pomanjkanje društvenih veza te drugi posebni čimbenici.

Dnevni centar za starije osobe pruža usluge cijelo dnevnog i polu dnevnog boravka za najviše 50 osoba koje obuhvaćaju:

  • boravak i prehranu,
  • brigu o zdravlju;
  • njegu;održavanje osobne higijene;
  • usluge socijalnog rada;usluge radnih aktivnosti; 
  • organiziranje slobodnog vremena;
  • organizirani prijevoz.